Το Κε.Δι.Βι.Μ 1 & 2 ανήκουν στον Όμιλο Coordinators και (σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3696/ 25-08-08/ΦΕΚ 177/25-08-08  & ΥΑ 6804/Δ6/12-06-09 ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν.3879/2010 & ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.19780 ΦΕΚ 472/24-04-2011) έχουν την δυνατότητα εκπόνησης των προγραμμάτων που θα δείτε παρακάτω. 

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις ενότητες που μπορείτε να παρακολουθήσετε.

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-5734000​

E-Mail: iekcoordinators@gmail.com

Πατήστε το κουμπί για να δείτε τις ενότητες του Κε.Δι.Βι.Μ 1 & 2!