Στέλεχος Διοίκησης Οικονομίας
ι.ΙΕΚ Coordinators
Στέλεχος Διοίκησης Οικονομίας
ι.ΙΕΚ Coordinators
COORDINATORS.JPG

Η ειδικότητα Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας είναι η πιο δημοφιλής και απορροφήσιμη ειδικότητα στον τομέα των Επιχειρήσεων, απαραίτητη για κάθε Φορέα & Οργανισμό.

Ένας σπουδαστής στο ιΙΕΚ Coordinators στην ειδικότητα Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας αποκτά τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και την πρακτική εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθεί στο χώρο των επιχειρήσεων με επιτυχία.

Στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αυτό χώρο,  ο ρόλος της Διοίκησης είναι καίριος αφού βοηθά τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να συντηρήσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και να ισχυροποιήσουν την θέση τους στην αγορά.

Οι αρμοδιότητες των στελεχών είναι τόσο η οργάνωση των διαδικασιών όσο και η λήψη στρατηγικών αποφάσεων που θα καθορίζουν τη θέση και το μέλλον της επιχείρησης.

Σπουδάζοντας Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στο ιΙΕΚ Coordinators θα αναπτύξεις δεξιότητες & ικανότητες όπως:

 • Οργανωτικότητα

 • Ομαδικότητα

 • Κοινωνική Αντίληψη

 • Επικοινωνία

 • Αρχές Προώθησης

 • Πώληση Προϊόντων

 • Λήψη Αποφάσεων & Πρωτοβουλιών

 • Δημιουργικότητα

 • Επικοινωνία

 • Ευελιξία

 • Φαντασία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στέλεχος

Διοίκησης & 

Οικονομίας

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg
iekcoordinators διοικηση & οικονομια.jpg

 Συμμετοχή της Ειδικότητας

στον

Κύκλο Υποτροφιών του

ιΙΕΚ COORDINATORS

για το

Έτος 2020 

Διαφάνεια2.JPG

Η διάρκεια φοίτησης της ειδικότητας Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας είναι δυο (2) έτη.

Η φοίτηση χωρίζεται σε τέσσερα (4) Θεωρητικά εξάμηνα + ένα (1)* εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

*Υπό Προϋποθέσεις η Πρακτική Άσκηση μπορεί να απαλλάσσεται ή να είναι μικρότερης διάρκειας 

Δίνεται δυνατότητα κατάταξης στο δεύτερο (2ο) έτος σπουδών εάν ο σπουδαστής το επιθυμεί και πληρεί τις ανάλογες προϋποθέσεις, διαθέτει τον κατάλληλο τίτλο σπουδών (ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ) της αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που ανήκει στην ίδια ομάδα προσανατολισμού.

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλό μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Ωράριο Μαθημάτων

Πρωινά & Απογευματινά Τμήματα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg
Διαφάνεια1.JPG

 

 

   )

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I

 • ΔΙΚΑΙΟ I

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I

 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I

 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 • MARKETING

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 • ΦΟΡΟΛ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y)

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II

 • ΔΙΚΑΙΟ II

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ            ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ              ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ)

 • MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ MARKETING

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD            SHEETS - H/Y)

Διαφάνεια5.JPG

​Οι απόφοιτοι του ιΙΕΚ Coordinators της ειδικότητας Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας, με τα εφόδια που θα αποκτήσουν, μπορούν να ιδρύσουν την δική τους επιχείρηση ή να απασχοληθούν ως Διευθυντικά Στελέχη & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σε Οργανισμούς όπως:

 • Πολυεθνικές Εταιρείες

 • Ιδιωτικές Εταιρείες

 • Δημόσιοι Οργανισμοί

 • Ναυτιλιακές, Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις

 • Οικονομικά Τμήματα & Λογιστήρια Επιχειρήσεων  & Οργανισμών

 • Τμήματα Marketing & Δημοσίων Σχέσεων

 • Τμήματα Πωλήσεων & Ανθρωπίνου Δυναμικού

 • Τράπεζες, Ασφαλιστικές & Χρηματιστηριακές Εταιρείες

 • Εμπορικές Επιχειρήσεις

 • Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg
Διαφάνεια6.JPG

Επιλέγοντας​ την παραπάνω ειδικότητα του ιΙΕΚ Coordinators έχεις την δυνατότητα για:

​​

 • Ευρωπαϊκή Αναγνώριση Διπλώματος

 • Αναβολή Στρατού

 • Χρηματοδότηση έως και 36 άτοκες δόσεις 

 • Κατάταξη Απευθείας στο 2ο 'Ετος (Υπό προϋποθέσεις)

 • Παράλληλη Φοίτηση σε δυο (2) Ειδικότητες

 • Πρακτική σε Διεθνείς, Ιδιωτικούς, Δημόσιους Φορείς

 • Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας

 • Χρήση του Γραφείου Καριέρας Coordinators

 • Προσωπικό Σύμβουλο - Συντονιστή Εκπαίδευσης

 • Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 • Παρακολούθηση σπουδών που ανήκουν στην Τυπική Εκπαίδευση,                            οι οποίες κατοχυρώνουν και αποδεικνύουν την Σωστή Επαγγελματική Κατάρτιση

ΠΑΡΟΧΕΣ

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg
Διαφάνεια7.JPG

 

Η ειδικότητα Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας του ιΙΕΚ Coordinators απευθύνεται:

 

 • σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν έναν αρχικό αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών παρέχοντας ακαδημαϊκή αναβάθμιση στους Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, κ.α.), σε Πτυχιούχους Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 • σε όλους όσους κατέχουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, ανοίγοντας ένα επιπλέον επιστημονικό πεδίο / ειδικότητα. 

 • σε όλους όσους διαθέτουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενό τους.

 • σε όλα τα στελέχη και τους επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν τις ικανότητες & δεξιότητές τους και να αποκτήσουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg
iek coordinators

20 + 1 Λόγοι Συνηγορούν να Επενδύσετε Στην Εκπαίδευση Μαζί μας

 • Η Αναγνωρισμένη Επαγγελματική Εκπαίδευση

 • Η Ομάδα των Εκπαιδευτών μας

 • Οι Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

 • Η Οργάνωση

 • Η Γνώση

 • Η Ομάδα των Συνεργατών μας

 • Η Φιλοσοφία

 • Η Υπευθυνότητα

 • Η Συνέπεια

 • Η Πρωτοπορία

 • Η Τεχνολογική Υποστήριξη

 • Η Πολυετής Εμπειρία

 • Η Ανεξαρτησία

 • Η Πρακτική Εξάσκηση

 • Η Ευελιξία

 • Η Άνεση των Χώρων

 • Η Οικονομική Λύση

 • Η Υποστήριξη

 • Η Δανειστική Βιβλιοθήκη

 • Το Live E-Learning

 • Το Φιλικό Περιβάλλον

     ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ιΙΕΚ COORDINATORS

ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg
COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

Φόρμα Ενδιαφέροντος 

Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-5734000​

Εθνάρχου Μακαρίου 29, Περιστέρι Αθήνα,

ΤΚ 12131 (Πλησίον Μετρό ''Σταθμός Άγ. Αντώνιος'')

E-Mail: iekcoordinators@gmail.com

Σας Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.