Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας
ι.ΙΕΚ Coordinators
COORDINATORS HEALTH

Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας είναι ένα εξειδικευμένο φυσικό πρόσωπο που με το Δίπλωμα από το ιΙΕΚ Coordinators είναι σε θέση να λειτουργήσει ως Εξειδικευμένο Διοικητικό Στέλεχος στον τομέα της Υγείας παρέχοντας υπηρεσίες ενδεικτικά όπως :

 • Διοίκησης Οργανισμού

 • Οργάνωσης Νοσοκομείων, και λοιπών Μονάδων Υγείας

 • Αξιολόγησης Συστημάτων & Επενδυτικών Προγραμμάτων Υγείας

 • Χάραξη Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας για τον Κρατικό Μηχανισμό

 • Χάραξη Πολιτικής των Ταμείων Υγείας & Πρόνοιας

 • Διοίκηση Προσωπικού 

 • Χάραξη Οικονομικής Πολιτικής 

 • Οικονομική & Διοικητική Εποπτεία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στέλεχος Διοίκησης

& Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας

 Συμμετοχή της Ειδικότητας

στον

Κύκλο Υποτροφιών του

ιΙΕΚ COORDINATORS

για το

Έτος 2020 

Διαφάνεια2.JPG

Η διάρκεια φοίτησης της ειδικότητας Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας είναι δυο (2) έτη.

Η φοίτηση χωρίζεται σε τέσσερα (4) Θεωρητικά εξάμηνα + ένα (1)* εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

*Υπό Προϋποθέσεις η Πρακτική Άσκηση μπορεί να απαλλάσσεται ή να είναι μικρότερης διάρκειας 

Δίνεται δυνατότητα κατάταξης στο δεύτερο (2ο) έτος σπουδών εάν ο σπουδαστής το επιθυμεί και πληρεί τις ανάλογες προϋποθέσεις, διαθέτει τον κατάλληλο τίτλο σπουδών (ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ) της αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που ανήκει στην ίδια ομάδα προσανατολισμού.

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλό μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Ωράριο Μαθημάτων

Πρωινά & Απογευματινά Τμήματα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Διαφάνεια1.JPG

 

 

   )

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

 • ΔΙΚΑΙΟ Ι

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι

 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 • MARKETING

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

 • ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΕΠΙΔΗΜΟΛΟΓΙΑ

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

 • ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ​

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαφάνεια5.JPG

​Οι απόφοιτοι του ιΙΕΚ Coordinators της ειδικότητας Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας, με τα εφόδια που θα αποκτήσουν, μπορούν να απασχοληθούν ως Διευθυντικά Στελέχη & Σύμβουλοι σε:

 • Νοσηλευτικά Ιδρύματα

 • Μονάδες Υγείας

 • Δημόσιους Οργανισμούς Υγείας

 • Ιδιωτικούς Οργανισμούς & Επιχειρήσεις Υγείας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαφάνεια6.JPG

Επιλέγοντας​ την παραπάνω ειδικότητα του ιΙΕΚ Coordinators έχεις την δυνατότητα για:

​​

 • Ευρωπαϊκή Αναγνώριση Διπλώματος

 • Αναβολή Στρατού

 • Χρηματοδότηση έως και 36 άτοκες δόσεις 

 • Κατάταξη Απευθείας στο 2ο 'Ετος (Υπό προϋποθέσεις)

 • Παράλληλη Φοίτηση σε δυο (2) Ειδικότητες

 • Πρακτική σε Διεθνείς, Ιδιωτικούς, Δημόσιους Φορείς

 • Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας

 • Χρήση του Γραφείου Καριέρας Coordinators

 • Προσωπικό Σύμβουλο - Συντονιστή Εκπαίδευσης

 • Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 • Παρακολούθηση σπουδών που ανήκουν στην Τυπική Εκπαίδευση,                            οι οποίες κατοχυρώνουν και αποδεικνύουν την Σωστή Επαγγελματική Κατάρτιση

ΠΑΡΟΧΕΣ

Διαφάνεια7.JPG

 

Η ειδικότητα Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας του ιΙΕΚ Coordinators απευθύνεται:

 

 • σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν έναν αρχικό αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών παρέχοντας ακαδημαϊκή αναβάθμιση στους Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, κ.α.), σε Πτυχιούχους Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 • σε όλους όσους κατέχουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, ανοίγοντας ένα επιπλέον επιστημονικό πεδίο / ειδικότητα. 

 • σε όλους όσους διαθέτουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενό τους.

 • σε όλα τα στελέχη και τους επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν τις ικανότητες & δεξιότητές τους και να αποκτήσουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

iek coordinators

20 + 1 Λόγοι Συνηγορούν να Επενδύσετε Στην Εκπαίδευση Μαζί μας

 • Η Αναγνωρισμένη Επαγγελματική Εκπαίδευση

 • Η Ομάδα των Εκπαιδευτών μας

 • Οι Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

 • Η Οργάνωση

 • Η Γνώση

 • Η Ομάδα των Συνεργατών μας

 • Η Φιλοσοφία

 • Η Υπευθυνότητα

 • Η Συνέπεια

 • Η Πρωτοπορία

 • Η Τεχνολογική Υποστήριξη

 • Η Πολυετής Εμπειρία

 • Η Ανεξαρτησία

 • Η Πρακτική Εξάσκηση

 • Η Ευελιξία

 • Η Άνεση των Χώρων

 • Η Οικονομική Λύση

 • Η Υποστήριξη

 • Η Δανειστική Βιβλιοθήκη

 • Το Live E-Learning

 • Το Φιλικό Περιβάλλον

     ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ιΙΕΚ COORDINATORS

ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Φόρμα Ενδιαφέροντος 

Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-5734000​

Εθνάρχου Μακαρίου 29, Περιστέρι Αθήνα,

ΤΚ 12131 (Πλησίον Μετρό ''Σταθμός Άγ. Αντώνιος'')

E-Mail: iekcoordinators@gmail.com

Επικοινωνήστε μαζί μας: 210-5734000 / iekcoordinators@gmail.com / Εθνάρχου Μακαρίου 29 Περιστέρι, Αθήνα, ΤΚ 12131

 • Coordinators Όμιλος
 • coordinatorsomilos
 • www.1co.gr
 • YouTube Social Icon
 • ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 29, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ