Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων(Marketing) 
ι.ΙΕΚ Coordinators
ι.ΙΕΚ Coordinators
ι.ΙΕΚ Coordinators
Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων(Marketing) 

Η ειδικότητα του Marketing εστιάζει στις μεθόδους που βοηθούν την επιχείρηση να προσαρμόζεται στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται και συγκεκριμένα στις ανάγκες του κοινού, στο οποίο απευθύνεται.

 

Μέσα από την ειδικότητα Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων (Marketing) του ιΙΕΚ Coordinators ο σπουδαστής μαθαίνει να εφαρμόζει κάποιες από τις βασικότερες λειτουργίες του Marketing, όπως είναι:

 • η έρευνα αγοράς

 • η μελέτη συμπεριφοράς των καταναλωτών

 • η διαφήμιση

 • η επικοινωνία με τους πελάτες, τους εργαζόμενους και γενικότερα όλους τους ενδιαφερόμενους γύρω από το περιβάλλον μιας επιχείρησης

Στόχος του ιΙΕΚ Coordinators είναι να μάθει στο σπουδαστή, ως μελλοντικό Στέλεχος επιχείρησης, πως να σχεδιάζει μια στρατηγική τέτοια που να επιτρέπει στην επιχείρηση να εντοπίσει και να προβάλει το συγκριτικό της πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών, να το προωθήσει ώστε να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά και να επιτύχει ανάπτυξη & μεγαλύτερα κέρδη.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων (Marketing) του ιΙΕΚ Coordinators εκπαιδεύεται να: 

 • πραγματοποιεί έρευνες marketing (δηλαδή συλλέγει, μελετά και επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τον καταναλωτή, τον προμηθευτή, τον ανταγωνισμό και τα διαφημιστικά μέσα και την αποτελεσματικότητά τους)

 • αναλύει την αγορά και να προβλέπει τις πωλήσεις

 • πραγματοποιεί ελέγχους που αφορούν την αγορά και το περιβάλλον της

 • συλλέγει στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις, το κέρδος και τις επενδύσεις

 • συνεργάζεται με τους ειδικούς της διαφήμιση, προβολής και προώθησης των προϊόντων

 •  εφαρμόζει τεχνικές προώθησης πωλήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στέλεχος

Εμπορίας, Διαφήμισης &

Προώθησης Προϊόντων 

(Marketing)

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

 Συμμετοχή της Ειδικότητας

στον

Κύκλο Υποτροφιών του

ιΙΕΚ COORDINATORS

για το

Έτος 2020 

COORDINATORS MARKETING.jpg
Διαφάνεια2.JPG

Η διάρκεια φοίτησης της ειδικότητας Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων (Marketing) είναι δυο (2) έτη.

Η φοίτηση χωρίζεται σε τέσσερα (4) Θεωρητικά εξάμηνα + ένα (1)* εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

*Υπό Προϋποθέσεις η Πρακτική Άσκηση μπορεί να απαλλάσσεται ή να είναι μικρότερης διάρκειας 

Δίνεται δυνατότητα κατάταξης στο δεύτερο (2ο) έτος σπουδών εάν ο σπουδαστής το επιθυμεί και πληρεί τις ανάλογες προϋποθέσεις, διαθέτει τον κατάλληλο τίτλο σπουδών (ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ) της αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που ανήκει στην ίδια ομάδα προσανατολισμού.

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλό μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Ωράριο Μαθημάτων

Πρωινά & Απογευματινά Τμήματα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg
Διαφάνεια1.JPG

 

 

   )

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

 • ΔΙΚΑΙΟ Ι, ΙΙ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι

 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 • MARKETING

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y)

 • ΕΡΕΥΝΑ MARKETING

 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

 • MARKETING ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΩΛHΣΕΩΝ

 • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ MARKETING (MARKETING PLAN)

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

 • ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ MARKETING

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΟΥ MARKETING- ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ- ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 • ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 • ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING

 • MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ MARKETING

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS - H/Y)

 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαφάνεια5.JPG

​Οι απόφοιτοι του ιΙΕΚ Coordinators της ειδικότητας Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων (Marketing), με τα εφόδια που θα αποκτήσουν, μπορούν να ιδρύσουν την δική τους επιχείρηση Προώθησης ή να απασχοληθούν ως Διευθυντικά Στελέχη & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σε :

 • Εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις

 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (όπως ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, ναυτιλιακές εταιρείες, εκπαιδευτικά κέντρα, εταιρείες consulting, κ.ά.)

 • Τράπεζες

 • Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς

 • Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

 • Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, ερευνών αγοράς & δημοσκοπήσεων

 • Εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση

 • Εταιρείες web design

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg
Διαφάνεια6.JPG

Επιλέγοντας​ την παραπάνω ειδικότητα του ιΙΕΚ Coordinators έχεις την δυνατότητα για:

​​

 • Ευρωπαϊκή Αναγνώριση Διπλώματος

 • Αναβολή Στρατού

 • Χρηματοδότηση έως και 36 άτοκες δόσεις 

 • Κατάταξη Απευθείας στο 2ο 'Ετος (Υπό προϋποθέσεις)

 • Παράλληλη Φοίτηση σε δυο (2) Ειδικότητες

 • Πρακτική σε Διεθνείς, Ιδιωτικούς, Δημόσιους Φορείς

 • Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας

 • Χρήση του Γραφείου Καριέρας Coordinators

 • Προσωπικό Σύμβουλο - Συντονιστή Εκπαίδευσης

 • Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 • Παρακολούθηση σπουδών που ανήκουν στην Τυπική Εκπαίδευση,                            οι οποίες κατοχυρώνουν και αποδεικνύουν την Σωστή Επαγγελματική Κατάρτιση

ΠΑΡΟΧΕΣ

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg
Διαφάνεια7.JPG

 

Η ειδικότητα Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων (Marketing) του ιΙΕΚ Coordinators απευθύνεται:

 

 • σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν έναν αρχικό αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών παρέχοντας ακαδημαϊκή αναβάθμιση στους Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, κ.α.), σε Πτυχιούχους Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 • σε όλους όσους κατέχουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, ανοίγοντας ένα επιπλέον επιστημονικό πεδίο / ειδικότητα. 

 • σε όλους όσους διαθέτουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενό τους.

 • σε όλα τα στελέχη και τους επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν τις ικανότητες & δεξιότητές τους και να αποκτήσουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg
iek coordinators

20 + 1 Λόγοι Συνηγορούν να Επενδύσετε Στην Εκπαίδευση Μαζί μας

 • Η Αναγνωρισμένη Επαγγελματική Εκπαίδευση

 • Η Ομάδα των Εκπαιδευτών μας

 • Οι Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

 • Η Οργάνωση

 • Η Γνώση

 • Η Ομάδα των Συνεργατών μας

 • Η Φιλοσοφία

 • Η Υπευθυνότητα

 • Η Συνέπεια

 • Η Πρωτοπορία

 • Η Τεχνολογική Υποστήριξη

 • Η Πολυετής Εμπειρία

 • Η Ανεξαρτησία

 • Η Πρακτική Εξάσκηση

 • Η Ευελιξία

 • Η Άνεση των Χώρων

 • Η Οικονομική Λύση

 • Η Υποστήριξη

 • Η Δανειστική Βιβλιοθήκη

 • Το Live E-Learning

 • Το Φιλικό Περιβάλλον

     ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ιΙΕΚ COORDINATORS

ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg
COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

Φόρμα Ενδιαφέροντος 

Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-5734000​

Εθνάρχου Μακαρίου 29, Περιστέρι Αθήνα,

ΤΚ 12131 (Πλησίον Μετρό ''Σταθμός Άγ. Αντώνιος'')

E-Mail: iekcoordinators@gmail.com

Σας Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.