top of page
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου   
ι.ΙΕΚ Coordinators
ι.ΙΕΚ Coordinators
ι.ΙΕΚ Coordinators
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου   
ι.ΙΕΚ Coordinators

Το τμήμα του Λογιστηρίου αποτελεί ίσως τον βασικότερο κορμό λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Συγκεντρώνει τις πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες για την λήψη σωστών αποφάσεων, τον προγραμματισμό & την μελλοντική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Για τον λόγο αυτό η απορρόφηση των νέων εργαζομένων ανέρχεται σε υψηλά ποσοστά.

Υλοποιώντας την ειδικότητα Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου το ιΙΕΚ Coordinators στοχεύει στην κατάρτιση και εξειδίκευση των σπουδαστών του, στον κλάδο της Λογιστικής με την βοήθεια θεωρητικών αλλά και εφαρμοσμένων γνώσεων.

Μέσα από την ειδικότητα αυτή ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να στελεχώσει το Λογιστήριο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού και να έχει την δυνατότητα να αντεπεξέλθει στις διαρκώς εξελισσόμενες διαδικασίες των σύγχρονων Λογιστηρίων & των Φοροτεχνικών Γραφείων. 

Θα έχει το γνωστικό υπόβαθρο για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, την έκδοση φορολογικών στοιχείων με βάση την κείμενη νομοθεσία, την διεκπεραίωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων, κλπ. 

Μερικά από τα προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος ολοκληρώνοντας την ειδικότητα Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου στο ιΙΕΚ Coordinators είναι:

 • ο χειρισμός εξοπλισμού γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας

 • η ταξινόμηση & αρχειοθέτηση λογιστικών εγγράφων

 • ο σχεδιασμός & έλεγχος των διαδικασιών έκδοσης στοιχείων όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής κ.λ.π. εγγράφων

 • οι διαδικασίες απογραφής περιουσιακών στοιχείων, κλπ

Επίσης θα αποκτήσει και δικαίωμα υπογραφής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου   

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

 Συμμετοχή της Ειδικότητας

στον

Κύκλο Υποτροφιών του

ιΙΕΚ COORDINATORS

για το

Έτος 2022

COORDINATORS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ.jpg
Διαφάνεια2.JPG

 

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια φοίτησης της ειδικότητας Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου είναι δυο (2) έτη.

Η φοίτηση χωρίζεται σε τέσσερα (4) Θεωρητικά εξάμηνα + ένα (1)* εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

*Υπό Προϋποθέσεις η Πρακτική Άσκηση μπορεί να απαλλάσσεται ή να είναι μικρότερης διάρκειας 

Δίνεται δυνατότητα κατάταξης στο δεύτερο (2ο) έτος σπουδών εάν ο σπουδαστής το επιθυμεί και πληρεί τις ανάλογες προϋποθέσεις, διαθέτει τον κατάλληλο τίτλο σπουδών (ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ) της αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που ανήκει στην ίδια ομάδα προσανατολισμού.

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλό μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Ωράριο Μαθημάτων

Πρωινά & Απογευματινά Τμήματα

Διαφάνεια1.JPG

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

   )

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I

 • ΔΙΚΑΙΟ I

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I

 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι

 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 • MARKETING

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ I

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι

 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y)

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 

 • ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ II

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ

 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ)

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS - H/Y)

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαφάνεια5.JPG

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

​Οι απόφοιτοι του ιΙΕΚ Coordinators της ειδικότητας Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου, με τα εφόδια που θα αποκτήσουν, μπορούν να ιδρύσουν την δική τους Λογιστική & Φοροτεχνική Επιχείρηση ή να απασχοληθούν ως Στελέχη Λογιστηρίου σε :

 • οικονομικές υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

 • τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς φορείς

 • λογιστήρια & οικονομικά τμήματα εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων

 • λογιστήρια & οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

 • λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία

Διαφάνεια6.JPG

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

ΠΑΡΟΧΕΣ

Επιλέγοντας​ την παραπάνω ειδικότητα του ιΙΕΚ Coordinators έχεις την δυνατότητα για:

​​

 • Ευρωπαϊκή Αναγνώριση Διπλώματος

 • Αναβολή Στρατού

 • Χρηματοδότηση έως και 36 άτοκες δόσεις 

 • Κατάταξη Απευθείας στο 2ο Έτος (Υπό προϋποθέσεις)

 • Πρακτική σε Διεθνείς, Ιδιωτικούς, Δημόσιους Φορείς

 • Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας

 • Χρήση του Γραφείου Καριέρας Coordinators

 • Προσωπικό Σύμβουλο - Συντονιστή Εκπαίδευσης

 • Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 • Παρακολούθηση σπουδών που ανήκουν στην Τυπική Εκπαίδευση,                            οι οποίες κατοχυρώνουν και αποδεικνύουν την Σωστή Επαγγελματική Κατάρτιση

Διαφάνεια7.JPG

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 

Η ειδικότητα Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου του ιΙΕΚ Coordinators απευθύνεται:

 

 • σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν έναν αρχικό αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών παρέχοντας ακαδημαϊκή αναβάθμιση στους Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, κ.α.), σε Πτυχιούχους Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 • σε όλους όσους κατέχουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, ανοίγοντας ένα επιπλέον επιστημονικό πεδίο / ειδικότητα. 

 • σε όλους όσους διαθέτουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενό τους.

 • σε όλα τα στελέχη και τους επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν τις ικανότητες & δεξιότητές τους και να αποκτήσουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

iek coordinators

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

     ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ιΙΕΚ COORDINATORS

ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

20 + 1 Λόγοι Συνηγορούν να Επενδύσετε Στην Εκπαίδευση Μαζί μας

 • Η Αναγνωρισμένη Επαγγελματική Εκπαίδευση

 • Η Ομάδα των Εκπαιδευτών μας

 • Οι Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

 • Η Οργάνωση

 • Η Γνώση

 • Η Ομάδα των Συνεργατών μας

 • Η Φιλοσοφία

 • Η Υπευθυνότητα

 • Η Συνέπεια

 • Η Πρωτοπορία

 • Η Τεχνολογική Υποστήριξη

 • Η Πολυετής Εμπειρία

 • Η Ανεξαρτησία

 • Η Πρακτική Εξάσκηση

 • Η Ευελιξία

 • Η Άνεση των Χώρων

 • Η Οικονομική Λύση

 • Η Υποστήριξη

 • Η Δανειστική Βιβλιοθήκη

 • Το Live E-Learning

 • Το Φιλικό Περιβάλλον

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

Φόρμα Ενδιαφέροντος 

Σας Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-5734000​

Εθνάρχου Μακαρίου 29, Περιστέρι Αθήνα,

ΤΚ 12131 (Πλησίον Μετρό ''Σταθμός Άγ. Αντώνιος'')

E-Mail: iekcoordinators@gmail.com

bottom of page