top of page
Στέλεχος Χρηματοοικονομικών & Ασφαλιστικών Εργασιών 
ι.ΙΕΚ Coordinators
ι.ΙΕΚ Coordinators
Στέλεχος Χρηματοοικονομικών & Ασφαλιστικών Εργασιών 
ι.ΙΕΚ Coordinators
COORDINATORS ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.jpg

Στέλεχος

Χρηματο-οικονομικών

& Ασφαλιστικών Εργασιών

 Συμμετοχή της Ειδικότητας

στον

Κύκλο Υποτροφιών του

ιΙΕΚ COORDINATORS

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το ιΙΕΚ Coordinators εξειδικεύεται στην ειδικότητα Στέλεχος Χρηματοοικονομικών & Ασφαλιστικών Εργασιών. Οι Τράπεζες & οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ως Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα αποτελούν νευραλγικούς τομείς για την ανάπτυξη κάθε αγοράς προσφέροντας απορρόφηση και μεγάλες προοπτικές καριέρας.  

Ένας σπουδαστής στο ιΙΕΚ Coordinators στην ειδικότητα Στέλεχος Χρηματοοικονομικών & Ασφαλιστικών Εργασιών διδάσκεται από τους πλέον ειδικούς στο χώρο με πολυετή παράδοση στην εκπαίδευση Τραπεζικών & Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Με αυτό τον τρόπο αποκτά τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και την πρακτική εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθεί στο χώρο των επιχειρήσεων με επιτυχία.

Στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αυτό χώρο,  ο ρόλος της Διοίκησης είναι καίριος αφού βοηθά τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να συντηρήσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και να ισχυροποιήσουν την θέση τους στην αγορά.

Οι αρμοδιότητες των στελεχών είναι τόσο η εταιρική διακυβέρνηση, η συμβουλή, η οργάνωση των διαδικασιών όσο και η λήψη στρατηγικών αποφάσεων που θα καθορίζουν τη θέση και το μέλλον της επιχείρησης.

Σπουδάζοντας Στέλεχος Χρηματοοικονομικών & Ασφαλιστικών Εργασιών στο ιΙΕΚ Coordinators θα αναπτύξεις δεξιότητες & ικανότητες όπως:

 • Οργανωτικότητα

 • Ομαδικότητα

 • Κοινωνική Αντίληψη

 • Επικοινωνία

 • Αρχές Προώθησης

 • Πώληση Προϊόντων

 • Λήψη Αποφάσεων & Πρωτοβουλιών

 • Δημιουργικότητα

 • Επικοινωνία

 • Ευελιξία

 • Φαντασία

Δυνατότητα Εισαγωγής σε ΑΕΙ, βάσει του Ν. 4763/21-12-20/ΦΕΚ254

Διαφάνεια2.JPG

 

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια φοίτησης της ειδικότητας Στέλεχος Χρηματοοικονομικών & Ασφαλιστικών Εργασιών είναι δυο (2) έτη.

Η φοίτηση χωρίζεται σε τέσσερα (4) Θεωρητικά εξάμηνα + ένα (1)* εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

*Υπό Προϋποθέσεις η Πρακτική Άσκηση μπορεί να απαλλάσσεται ή να είναι μικρότερης διάρκειας 

Δίνεται δυνατότητα κατάταξης στο δεύτερο (2ο) έτος σπουδών εάν ο σπουδαστής το επιθυμεί και πληρεί τις ανάλογες προϋποθέσεις, διαθέτει τον κατάλληλο τίτλο σπουδών (ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ) της αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που ανήκει στην ίδια ομάδα προσανατολισμού.

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλό μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Ωράριο Μαθημάτων

Πρωινά & Απογευματινά Τμήματα

Διαφάνεια1.JPG

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

   )

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I

 • ΔΙΚΑΙΟ I

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I

 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι

 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 • MARKETING

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ Ι

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y)

 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι

 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 

 • ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS - H/Y) 

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΙ

 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ ΙΙ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαφάνεια5.JPG

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

​Οι απόφοιτοι του ιΙΕΚ Coordinators της ειδικότητας Στέλεχος Χρηματοοικονομικών & Ασφαλιστικών Εργασιών, με τα εφόδια που θα αποκτήσουν, μπορούν να ιδρύσουν την δική τους επιχείρηση Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης ή να απασχοληθούν ως Διευθυντικά Στελέχη & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σε :

 • Ασφαλιστικές Εταιρείες

 • Τράπεζες

 • Χρηματιστηριακές Εταιρείες

 • ΑΕΔΑΚ 

 • Μεσίτες Ασφαλίσεων

 • Αντασφαλιστικές Εταιρείες 

 • Underwriters

 • Μεσίτες Lloyd's Λονδίνου

 • Αλληλασφαλιστικούς Συνεταιρισμους

 • Αντιπροσώπους - Ανταποκριτές Ασφαλιστικών Εταιριών του Εξωτερικού 

 • Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης

 • Γραφεία Αναλογιστών

 • Εταιρείες Διαχείρισης Ζημιών - Πραγματογνώμονες

 • Εταιρείες Διαχείρισης Κινδύνου

 • Ναυτιλιακές Εταιρείες

 • Αυτοκινητοβιομηχανίες

 • Ασφαλιστικά Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης

 • Δημόσιους Οργανισμούς 

Διαφάνεια6.JPG

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

ΠΑΡΟΧΕΣ

Επιλέγοντας​ την παραπάνω ειδικότητα του ιΙΕΚ Coordinators έχεις την δυνατότητα για:

​​

 • Ευρωπαϊκή Αναγνώριση Διπλώματος

 • Αναβολή Στρατού

 • Χρηματοδότηση έως και 36 άτοκες δόσεις 

 • Κατάταξη Απευθείας στο 2ο Έτος (Υπό προϋποθέσεις)

 • Πρακτική σε Διεθνείς, Ιδιωτικούς, Δημόσιους Φορείς

 • Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας

 • Χρήση του Γραφείου Καριέρας Coordinators

 • Προσωπικό Σύμβουλο - Συντονιστή Εκπαίδευσης

 • Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 • Παρακολούθηση σπουδών που ανήκουν στην Τυπική Εκπαίδευση,                            οι οποίες κατοχυρώνουν και αποδεικνύουν την Σωστή Επαγγελματική Κατάρτιση

Διαφάνεια7.JPG

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 

Η ειδικότητα ειδικότητα Στέλεχος Χρηματοοικονομικών & Ασφαλιστικών Εργασιών του ιΙΕΚ Coordinators απευθύνεται:

 

 • σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν έναν αρχικό αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών παρέχοντας ακαδημαϊκή αναβάθμιση στους Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, κ.α.), σε Πτυχιούχους Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 • σε όλους όσους κατέχουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, ανοίγοντας ένα επιπλέον επιστημονικό πεδίο / ειδικότητα. 

 • σε όλους όσους διαθέτουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενό τους.

 • σε όλα τα στελέχη και τους επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν τις ικανότητες & δεξιότητές τους και να αποκτήσουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

iek coordinators

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

     ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ιΙΕΚ COORDINATORS

ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

20 + 1 Λόγοι Συνηγορούν να Επενδύσετε Στην Εκπαίδευση Μαζί μας

 • Η Αναγνωρισμένη Επαγγελματική Εκπαίδευση

 • Η Ομάδα των Εκπαιδευτών μας

 • Οι Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

 • Η Οργάνωση

 • Η Γνώση

 • Η Ομάδα των Συνεργατών μας

 • Η Φιλοσοφία

 • Η Υπευθυνότητα

 • Η Συνέπεια

 • Η Πρωτοπορία

 • Η Τεχνολογική Υποστήριξη

 • Η Πολυετής Εμπειρία

 • Η Ανεξαρτησία

 • Η Πρακτική Εξάσκηση

 • Η Ευελιξία

 • Η Άνεση των Χώρων

 • Η Οικονομική Λύση

 • Η Υποστήριξη

 • Η Δανειστική Βιβλιοθήκη

 • Το Live E-Learning

 • Το Φιλικό Περιβάλλον

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

Συμπληρώστε την Αίτηση σας για το Πρόγραμμα που σας Ενδιαφέρει

Εξασφαλίστε Υποτροφία στο Πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-5734000​

Αρχιμήδους 30, Περιστέρι Αττική,

ΤΚ 12134 (Πλησίον Μετρό ''Σταθμός Ανθούπολης'')

E-Mail: iekcoordinators@gmail.com

bottom of page