ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ μέσω Internet για την Άδεια Β΄ ΙΕΠΥΑ (Εγκαταστατών Συναγερμών & Συστημάτων Ασφαλείας) από την Coordinators.

Απόκτησε ΤΩΡΑ έναν Αναγνωρισμένο Τίτλο Σπουδών μέσω e-learning, από το σπίτι ή το γραφείο σου, για την άδεια εργασίας Κατηγορίας Β΄ ΙΕΠΥΑ (Εγκαταστάτη Συναγερμών & Συστημάτων Ασφάλειας).

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Coordinators ΑΕΕΚ ανακοινώνει την υλοποίηση Προγράμματος Σπουδών, για Εγκαταστάτες Συναγερμών & Συστημάτων Ασφαλείας, με το οποίο έχουν πιστοποιηθεί πλήθος επαγγελματιών του χώρου που αποκτήσαν ή ανανέωσαν τη άδεια Β’ ΙΕΠΥΑ με αυτό.

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος ολοκληρώνοντας όλες τις διαδικασίες που προϋποθέτει ο Φορέας Coordinators θα αποκτήσουν τον αναγνωρισμένο τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης βάσει του νόμου.

Με την απόκτηση του, έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αυτόν τον τίτλο σπουδών, μαζί με τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, για την έκδοση της άδειας εργασίας Κατηγορίας Β΄ ως προσωπικό ασφαλείας ΙΕΠΥΑ.

Η Πιστοποίηση αφορά:

α) τους ήδη εργαζόμενους που επιθυμούν να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους,

β) όσους επιθυμούν να αποκτήσουν έναν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ώστε να αποκτήσουν άδεια εργασίας ως εγκαταστάτες συναγερμών και συστημάτων ασφάλειας,

γ) τις εταιρείες εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας που θέλουν να πιστοποιήσουν τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους τους.

Στην κατηγορία ΙΕΠΥΑ Β’ εντάσσονται όσοι ασκούν τις εξής δραστηριότητες:

- Εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο

- Εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού και

- Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εγκαταστάτης Συναγερμών & Συστημάτων Ασφαλείας

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

Φόρμα Ενδιαφέροντος 

Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-5734000​

Εθνάρχου Μακαρίου 29, Περιστέρι Αθήνα,

ΤΚ 12131 (Πλησίον Μετρό ''Σταθμός Άγ. Αντώνιος'')

E-Mail: iekcoordinators@gmail.com

Thanks! Message sent.