top of page
Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινιών 
ι.ΙΕΚ Coordinators
ι.ΙΕΚ Coordinators
Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινιών 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΕΚ.jpg

Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών

 Συμμετοχή της Ειδικότητας

στον

Κύκλο Υποτροφιών του

ιΙΕΚ COORDINATORS

για το

Έτος 2022 

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το ιΙΕΚ Coordinators εξειδικεύεται στην ειδικότητα Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών. Οι Εταιρείες Τεχνολογίας & οι Βιομηχανίες αποτελούν νευραλγικούς τομείς για την ανάπτυξη κάθε αγοράς προσφέροντας απορρόφηση και μεγάλες προοπτικές καριέρας. Η ειδικότητα ανήκει στον Τομέα : «Πληροφορικής» και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Τεχνολογικών Εφαρμογών».

Ένας σπουδαστής στο ιΙΕΚ Coordinators στην ειδικότητα Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών διδάσκεται από τους πλέον ειδικούς στο χώρο με πολυετή παράδοση στην εκπαίδευση Τεχνολογικών & Βιομηχανικών Οργανισμών.

Με αυτό τον τρόπο αποκτά τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και την πρακτική εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθεί στο χώρο δικτύων.

 

Ο «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» έχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που του επιτρέπουν να επεξεργάζεται, να θέτει σε λειτουργία, να χειρίζεται, να συντηρεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και να ασχολείται με το σχεδιασμό, τη συντήρηση, την ασφάλεια και την επισκευή ενός δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών. έχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες να ασχολείται με το σχεδιασμό ,τη συντήρηση, την ασφάλεια και την επισκευή τηλεπικοινωνιακών διατάξεων. 

 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διαφάνεια2.JPG

 

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια φοίτησης της ειδικότητας Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών είναι δυο (2) έτη.

Η φοίτηση χωρίζεται σε τέσσερα (4) Θεωρητικά εξάμηνα + ένα (1)* εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

*Υπό Προϋποθέσεις η Πρακτική Άσκηση μπορεί να απαλλάσσεται ή να είναι μικρότερης διάρκειας 

Δίνεται δυνατότητα κατάταξης στο δεύτερο (2ο) έτος σπουδών εάν ο σπουδαστής το επιθυμεί και πληρεί τις ανάλογες προϋποθέσεις, διαθέτει τον κατάλληλο τίτλο σπουδών (ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ) της αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που ανήκει στην ίδια ομάδα προσανατολισμού.

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλό μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Ωράριο Μαθημάτων

Πρωινά & Απογευματινά Τμήματα

Διαφάνεια1.JPG

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

   )

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι 

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 

 • ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ 

 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ) 

 • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ 

 • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι 

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ι 

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Διαφάνεια5.JPG

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι απόφοιτοι του ιΙΕΚ Coordinators της ειδικότητας Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών, με τα εφόδια που θα αποκτήσουν, είναι ικανοί να εργάζονται σε εργασιακούς χώρους όπου συντελείται κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση δικτύων μετάδοσης δεδομένων στα πλαίσια δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί των δικτύων μετάδοσης δεδομένων, των Πληροφοριακών συστημάτων ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή.

 

Αναπτύσσει αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης, δίκτυα μετάδοσης δεδομένων κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης.

Εργάζεται είτε μόνος του (ιδιοαπασχολείται), είτε σαν υπάλληλος σε: 

- Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν δίκτυα μετάδοσης δεδομένων και υπηρεσίες Πληροφορικής  

- Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα δικτύων μετάδοσης δεδομένων και πληροφορικής

-  Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες δικτύων και πληροφορικής

-  Εμπορικές αντιπροσωπείες τηλεπικοινωνιακών προϊόντων

- Εργαστήρια επισκευής τηλεπικοινωνιακών εξαρτημάτων και συστημάτων Ανεξάρτητες ή αυτόνομες εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών σε κτίρια, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος

Διαφάνεια6.JPG

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

ΠΑΡΟΧΕΣ

Επιλέγοντας​ την παραπάνω ειδικότητα του ιΙΕΚ Coordinators έχεις την δυνατότητα για:

​​

 • Ευρωπαϊκή Αναγνώριση Διπλώματος

 • Αναβολή Στρατού

 • Χρηματοδότηση έως και 36 άτοκες δόσεις 

 • Κατάταξη Απευθείας στο 2ο Έτος (Υπό προϋποθέσεις)

 • Πρακτική σε Διεθνείς, Ιδιωτικούς, Δημόσιους Φορείς

 • Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας

 • Χρήση του Γραφείου Καριέρας Coordinators

 • Προσωπικό Σύμβουλο - Συντονιστή Εκπαίδευσης

 • Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 • Παρακολούθηση σπουδών που ανήκουν στην Τυπική Εκπαίδευση,                            οι οποίες κατοχυρώνουν και αποδεικνύουν την Σωστή Επαγγελματική Κατάρτιση

Διαφάνεια7.JPG

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 

Η ειδικότητα ειδικότητα Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών του ιΙΕΚ Coordinators απευθύνεται:

 

 • σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν έναν αρχικό αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών παρέχοντας ακαδημαϊκή αναβάθμιση στους Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, κ.α.), σε Πτυχιούχους Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 • σε όλους όσους κατέχουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, ανοίγοντας ένα επιπλέον επιστημονικό πεδίο / ειδικότητα. 

 • σε όλους όσους διαθέτουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενό τους.

 • σε όλα τα στελέχη και τους επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν τις ικανότητες & δεξιότητές τους και να αποκτήσουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

iek coordinators

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

     ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ιΙΕΚ COORDINATORS

ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

20 + 1 Λόγοι Συνηγορούν να Επενδύσετε Στην Εκπαίδευση Μαζί μας

 • Η Αναγνωρισμένη Επαγγελματική Εκπαίδευση

 • Η Ομάδα των Εκπαιδευτών μας

 • Οι Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

 • Η Οργάνωση

 • Η Γνώση

 • Η Ομάδα των Συνεργατών μας

 • Η Φιλοσοφία

 • Η Υπευθυνότητα

 • Η Συνέπεια

 • Η Πρωτοπορία

 • Η Τεχνολογική Υποστήριξη

 • Η Πολυετής Εμπειρία

 • Η Ανεξαρτησία

 • Η Πρακτική Εξάσκηση

 • Η Ευελιξία

 • Η Άνεση των Χώρων

 • Η Οικονομική Λύση

 • Η Υποστήριξη

 • Η Δανειστική Βιβλιοθήκη

 • Το Live E-Learning

 • Το Φιλικό Περιβάλλον

COORDINATORS ΣΗΜΑ.jpg

Φόρμα Ενδιαφέροντος 

Σας Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-5734000​

Εθνάρχου Μακαρίου 29, Περιστέρι Αθήνα,

ΤΚ 12131 (Πλησίον Μετρό ''Σταθμός Άγ. Αντώνιος'')

E-Mail: iekcoordinators@gmail.com

bottom of page